Příprava podkladu pod garáž

Zákazník je povinen připravit ve vlastní režii podklad pod garáž.
Terén je třeba vyrovnat a provést nivelaci.
 Minimálně, pro postavení plechové garáže požadujeme 4-6 dlaždic
 položených v rozích a vodorovně vyrovnaných.
Jinou možností přípravy podkladu je vylití betonových patek nebo
základů přizpůsobených velikostí objednané garáže.
Plochu pod celou garáží můžete taktéž vyložit dlažební kostkou nebo vylít betonem. Tento povrch musí být o 20 cm větší, než je šířka a délka objednávané garáže.
Kromě toho, je každý zákazník povinen ve vlastním zájmu připevnit garáž k podkladu,
nejlépe ihned po provedení montáže. Příprava podkladu pod kotec